DZIENNIK BUDOWY

Showroom już otwarty


W czwartek, 19 maja 2016 roku, odbyło się spotkania w nowo otwartym showroomie, w budynku BBC 9.

Showroom został wyposażony przez firmę Mix biura. Zaprezentowane tam zostały możliwości i rozwiązania dla nowoczesnego biura. 

Podczas spotkania, goście mieli również możliwość oglądnięcia postępów w budowie od garaży, aż po dach. 

Naszym gościem specjalnym był pan  Marcin Gawroński - kierownik zespołu LEED/BREEAM z firmy SWECO -asesor. Pan Marcin opowiedział o wymogach jakie musi spełnić budynek, aby otrzymać certyfikacie BREEM. Budynek BBC9 ma BREEM na poziomie very good.  

Planowany termin ukończenia prac w budynku to lipiec 2016.