Dostępność powierzchni biurowych

BBC 9
15%
BBC 11
0%
BBC 13
100%