Dostępność powierzchni biurowych

BBC 9
15%
BBC 11
5%
BBC 13
100%